AC Service

For å være sikker på at du har ett klimaanlegg som fungerer optimalt burde du få AC Service med jevne mellomrom. Da blir anlegget kontrollert for blant annet lekkasje og mengde gass. Etterfylling og kontroll av AC anlegget er vanligvis ikke en del av den ordinære servicen på bilen, så det kan ofte gå lang tid før man oppdager at noe burde gjøres.

Lekkasjesøk

Vi utfører lekkasjesøk av AC anlegg med en ny elektronisk lekkasjesøker.
Den lukter Nitrogen/Hydrogen i motsetning til de som har vært på markedet en stund som lukter R134A.
Dette gjør lekkasjesøkingen billigere og enklere da man ''lukter'' lekkasjen ved nitrogentest, i motsetning til å bruke såpevann. I tillegg vil ikke denne gassen påvirke den globale oppvarmingen som R134A gjør. Denne måleren er multisensitiv og er fabrikkert i henhold til EU direktivet 2006/40EC. Instrumentet som er CE-sertifisert vil oppdage gasslekkasjer som er mindre enn et gram pr. år.
Det unike displayet gir kjapp og nøyaktig respons og indikerer blant annet den relative størrelse av lekkasjen.

Fylling av gass

Etterfylling av gass i AC anlegget er som regel en del av en generell AC service på klimaanlegget. Dette inkluderer da tapping av gammel gass, vakuumering for å rense anlegget for fukt, og deretter fylling av AC systemet med ny gass.

AC Rens

Både etterfylling og rengjøring av klimaanlegget burde gjøres med jevne mellomrom, rengjøringen kanskje så ofte som en gang i året. Bakterier og alger kan fort utvikle seg i anlegget, da det samler seg opp fuktighet og støv når anlegget brukes. Dersom det går for lang tid mellom hver gang anlegget renses kan det resultere i at luften som blåses inn i kupeen blir forurenset og lukter vondt.
Når vi renser klimaanlegget ditt bytter vi kupéfilter og ozonerer.

Pris for behandling

AC påfylling (gammel gass-type) fra kr. 2.200,00 inkl. mva.
AC påfylling (ny gass-type) fra kr. 3.750,00 inkl. mva.

AC Rens - fra kr. 850,00 inkl. mva.
Pris på filter kommer i tillegg

Følg oss på Instagram og Facebook!