DiTEC Ceramic Plus

DiTEC Ceramic Plus

Lakkbeskyttelse med 6 års garanti

DiTEC Ceramic Plus er et sterkere produkt enn DiTEC Ceramic Light. Beskyttelsen tåler mer aggressive vaskemiddel, gir en sterkere motstandskraft mot ytre påvirkninger og har en lengre avrenningseffekt.
Den fremhever også en ekstrem glans, kanskje mer enn DiTEC Ceramic Ultra.

Dette får du med DiTEC Ceramic Plus

Beskyttelsen er en én-komponents keramisk lakkbeskyttelse. Vi gjør det samme forarbeidet som med DiTEC Ceramic Ultra, men legger en egenutviklet topcoat som er testet over lengre tid i Norge. Det er dette som gir den ekstreme glansen i lakken, og samtidig beskytter den.
Beskyttelsen har en høyere hardhet, og er sterkere enn Light-beskyttelsen.

Med DiTEC Ceramic Plus må du utføre en årlig kontrollvask. Vi kaller det den årlige helsesjekken, som sikrer at lakken din til enhver tid er optimal.

DiTEC Ceramic Plus hos Pit Stop Bilpleie består av:

Vurdering av lakkens tilstand - Avfetting og grundig vask av karosseri og døråpninger - Fjerning av tjære, asfalt og belegg - Spesialrens for å fjerne alle urenheter i lakken - Hydrofobisk Ceramic Coating - Behandling av plast og gummidetaljer utvendig

HUSK: Etter en DiTEC behandling er utført skal ikke bilen vaskes på 14 dager, pga. herding.

Hva med eldre biler?

Ved behandling av eldre biler kan det være nødvendig med en egen lakk-korrigering. Vi gjør denne vurderingen sammen med deg.